Dzienne archiwum: 23 stycznia 2020

Rząśnia wita nowy wóz dla OSP

W ubiegły piątek 17 stycznia druhowie strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Rząśni powitali w swojej jednostce nowy średni samochód ratowniczo – gaśniczy MAN TGL12.250 dostarczony przez firmę “Stolarczyk Mirosław. Technologia pożarnicza” z Kielc zakupiony w wyniku przetargu nieograniczonego za kwotę 719 550, 00 zł.

Samochód jest wyposażony między innymi w kabinę sześcioosobową, zbiornik na wodę o pojemności 2500 l ze środkiem pianotwórczym o pojemności 10% pojemności zbiornika wody, autopompę jedno zakresową o wydajności min. 1600l/min., linię szybkiego natarcia długości 30 m, zraszacze przednie i boczne, działko wodne pianowe, maszt oświetleniowy i wyciągarkę elektryczną,

Zakup został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi  w ramach “Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych” z puli Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 359 775 zł.

Dodatkowo samochód wyposażono w aparaty powietrzne, pilarki spalinowe, radiotelefony nasobne, latarki, węże pożarnicze, prądownice oraz  sprzęt do zdarzeń drogowych. Zakup samochodu oraz powyższego wyposażenia był możliwy dzięki dotacji Gminy Rząśnia w kwocie 399 139,32 zł. 

Warto podkreślić, że w ubiegłym roku jednostka w ramach Programu Priorytetowego „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt służący ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska” zakupiła sprzęt pożarniczy o wartości 42 000,00 zł,  gdzie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zrefundował 80% kosztów kwalifikowanych, tj. 33 600 zł. Pozostała część w kwocie 8 400,00 zł w formie dotacji zapewniła  Gmina Rząśnia. 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć oraz dynamicznego filmu z powitania.

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI