Dzienne archiwum: 15 listopada 2019

Święto Niepodległości w szkołach na terenie gminy Rząśnia

Wieczór Pieśni Patriotycznych „Drogi do niepodległości” w Białej.

We wtorek 12 listopada 2019 roku w Szkole Podstawowej im Marcina Bielskiego w Białej odbył się Wieczór Pieśni Patriotycznych „Drogi do niepodległości”, gdzie uczniowie z klas IV – VIII, pod kierunkiem Pani Anny Czyżyckiej przedstawili  montaż słowno – muzyczny „Drogi do niepodległości” .

Pani Dyrektor – Mariola Gleń przywitała przybyłych gości. Byli wśród nich: Wójt Gminy Rząśnia – Tomasz Stolarczyk, Przewodniczący Rady Gminy Rząśnia – Jarosław Popławski, Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty – Iwona Szcześniak,  Panowie radni z Białej: Grzegorz Mentek, Tomasz Pełka, Adam Rozumek oraz gość specjalny, który wcielił się w rolę Józefa Piłsudskiego i Jana Pawła II – Pan  Kazimierz Ławniczek.

Część artystyczna wprowadziła zgromadzonych w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku. W skrócie zobrazowano sytuację polityczną kraju, jaka miała miejsce przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Jednak największy nacisk położono na ukazanie ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli, stale wychodził z inicjatywą walki za ojczyznę. Przypomniano daty trzech najważniejszych powstań narodowych, podkreślając wkład ich uczestników. Uczniowie  recytowali wiersze, które pozwoliły  zrozumieć rozterki i uczucia walczących o niepodległość. Głównym jednak punktem programu wieczornicy był śpiew. Przy akompaniamencie Pana Andrzeja Freusa młodzież śpiewała pieśni historyczne i patriotyczne, które są częścią naszej tożsamości narodowej, opowiadają o naszych dziejach, sławią bohaterów, krzepią ducha. Śpiewane pieśni przypominały dawne czasy, przywoływały bohaterskie czyny naszych dziadków i pradziadków, budziły wspomnienia. Te utwory łączą pokolenia, tworzą poczucie więzi i jedności, poczucie przynależności do ojczyzny, za którą kiedyś tak wielu oddało swe życie. Niech zbliżają nas do siebie i w dalszym ciągu dostarczają nam chwil wzruszeń. Niech będą nadal manifestacją naszej wspólnoty i tożsamości narodowej, a dla najmłodszych Polaków, niech będą szansą na zakorzenienie się we własnej kulturze i historii.

Uczniowie występując przed zgromadzoną publicznością zaśpiewali m.in. “Rotę” „Przybyli ułani pod okienko”, „Warszawianka”,  „Mury” „Rozkwitały pąki białych róż”, „Warszawo ma”, ‘Ojczyzno ma”, ‘Biały Krzyż”.

Na koniec spotkania głos zabrał Wójt – Tomasz Stolarczyk dziękując organizatorom i uczniom za ciekawą lekcję historii i  patriotyzmu, zwrócił uwagę na piękną i niezwykle wymowną dekorację.

Wieczór Pieśni Patriotycznych zakończył się poczęstunkiem.

To wydarzenie z pewnością pozostanie na długo w pamięci wszystkich uczestników skłaniając do refleksji nad dziejami naszej Ojczyzny. Wieczór, który tylko z pozoru było kolejną próbą uchwycenia blasku historii dawnych dni, okazał się wydarzeniem niezwykłym. Dzięki niemu uświadomiliśmy sobie, że pod hasłem „odzyskanie niepodległości przez Polskę” kryje się wiele tajemnic, epizodów, maleńkich istnień, budujących wolność naszego kraju. Odebraliśmy kolejną lekcję patriotyzmu, a także staliśmy się bogatsi o nowe doświadczenia.

Tekst i zdjęcia: Szkoła Podstawowa im. Marcina Bielskiego w Białej.


Droga do niepodległości…

W dniu niezwykle uroczystym , bliskim sercu każdego Polaka, w przededniu 11 listopada, upamiętniającym  101 rocznicę odzyskania  niepodległości przez  naszą Ojczyznę, po 123 latach niewoli, uczniowie  klasy VII  b wraz z chórem  zaprosili społeczność szkolną Zespołu Szkolno- Przedszkolnego na wspólną wędrówkę po kartach historii.

Celem uroczystości  było  uczczenie narodowego święta, rozwijanie i pogłębianie zainteresowania przeszłością, zachodzącymi w niej  procesami i wydarzeniami, ugruntowanie  poczucia tożsamości narodowej poprzez rozwój  tożsamości regionalnej oraz pogłębianie i umacnianie postawy patriotyzmu. Uświadomienie znaczenia takich wartości , jak : wolność , niepodległość i suwerenność.

Podczas uroczystość  o  godzinie 11.11 , uczniowie i nauczyciele   włączyli się w ogólnopolską akcję   „ Szkoła do Hymnu „  poprzez  odśpiewanie 4-zwrotkowego hymnu narodowego 8 listopada o symbolicznej godz. 11:11. Przedsięwzięcie to kontynuacja ubiegłorocznej inicjatywy „Rekord dla Niepodległej”, w której uczestniczyli uczniowie oraz nauczyciele z blisko 24 tys. placówek w kraju i za granicą.

Tekst i zdjęcia: Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rząśni.


101 Rocznica Odzyskania Niepodległości w Szkole Podstawowej w Zielęcinie.

Dnia 8 listopada 2019 r. w Szkole Podstawowej w Zielęcinie odbyła się uroczysta akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości na pamiątkę 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Akademia przede wszystkim miała przypomnieć tamte ciężkie czasy, ale także wzbudzić w nas refleksje. Część artystyczna wprowadziła zgromadzonych w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku. W skrócie zobrazowano sytuację polityczną kraju, jaka miała miejsce przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Jednak największy nacisk położono na ukazanie ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli, stale wychodził z inicjatywą walki za ojczyznę.

Przypomniano daty trzech najważniejszych powstań narodowych, podkreślając wkład ich uczestników. Uczniowie recytowali wiersze i śpiewali pieśni patriotyczne, które pozwoliły zrozumieć rozterki i uczucia walczących o niepodległość.

To Święto sprawia, że w zabieganym życiu stajemy na chwilkę i wspominamy naszych dziadków i pradziadków walczących o wolność. Składamy kwiaty pod pomnikami tych, którzy poświęcili dla nas życie. Dzień ten dla wielu jest lekcją patriotyzmu i historii. Uczestnicząc corocznie w obchodach Święta Niepodległości dajemy wyraz pamięci o tych wszystkich, dzięki którym żyjemy dzisiaj w wolnej Polsce.

Tekst i zdjęcia: Szkoła Podstawowa w Zielęcinie.