100-lecie odzyskania niepodległości w Gminie Rząśnia

Są w historii narodu chwile wielkich zwycięstw i bolesnych klęsk, triumfów i porażek, momentów podniosłych i tragicznych. Mają one swoje miejsce w historii.
Listopad to niemalże symboliczny czas w naszych narodowych dziejach. Czas zrywów narodowych, wielkich wydarzeń politycznych. Jest to również miesiąc, w którym po 123 latach niewoli, latach nieustannej walki o wolność, mino konsekwentnego wynaradawiania, niszczenia dorobku kulturowego, materialnego i duchowego naszego Narodu, właśnie w listopadzie 1918 roku Polska odzyskała niepodległość.

W bieżącym roku świętujemy setną Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Jak wcześniej informowaliśmy Gmina Rząśnia we współpracy z placówkami oświatowymi, instytucjami kultury oraz organizacjami pozarządowymi zaplanowała wiele wydarzeń związanych z 100-ną Rocznicą Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Jednym z takich wydarzeń było nagranie płyty, które odbyło się w dwóch etapach: pierwszy 29 maja, a drugi 9 czerwca.
Miło nam poinformować, że nagranie płyty zostało pomyślnie sfinalizowane. Na płycie pod tytułem „Pieśni nadziei i zwycięstwa”, znajdą się nie tylko pieśni patriotyczne, ale także wiersze oraz refleksja czy może przesłanie naszego młodego pokolenia związane z Ojczyzną i Niepodległością. Utwory znajdujące się na płycie zaprezentowane będą podczas uroczystości niepodległościowych w dniu 11 listopada 2018 roku.

Pragnąc również wyrazić wdzięczność, złączeni myślą serdeczną o wszystkich znanych i nieznanych Rodakach, którzy przez lata niewoli przechowywali kulturę i tradycję naszego narodu, a w chwilach próby, swym czynem i poświęceniem przywracali niepodległość naszej Ojczyźnie, Rada Gminy Rząśnia, w dniu 12 października 2018 roku, podjęła uchwałę w sprawie uczczenia jubileuszu 100 – lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Poniżej Jeden z utworów z płyty. Znana wszystkim “Rota”

Tekst: Zdzisława Retkiewicz.