Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Rząśnia

Wybory Samorządowe 2018. Informacje ogólne

Wszelkie informacje dotyczące zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rząśnia pod adresem: www.rzasnia.eobip.pl (zakładka: Wybory – Wybory samorządowe 2018).

Kompleksowe informacje dotyczące wyborów samorządowych, przepisów prawa, procedur wyborczych, wzorów dokumentów, itp., mogą Państwo uzyskać na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej/Krajowego Biura Wyborczego pod adresem: pkw.gov.pl.

Zapraszamy również do odwiedzin strony internetowej, właściwej terytorialnie dla Gminy Rząśnia, Delegarury Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu pod adresem: sieradz.kbw.gov.pl.

W dniu ogłoszenia przez Prezesa Rady Ministrów daty wyborów samorządowych Państwowa Komisja Wyborcza uruchomiła serwis wybory2018.pkw.gov.pl. 

W serwisie wybory2018.pkw.gov.pl można znaleźć najważniejsze informacje na temat nadchodzących wyborów samorządowych. Na stronie można zapoznać się z poświęconymi wyborom samorządowym aktami prawnymi, w tym uchwałami Państwowej Komisji Wyborczej, a także z danymi statystycznymi i kalendarzem wyborczym. 

W serwisie znajdują się – uzupełniane na bieżąco – aktualności, informacje na temat obwodów wyborczych, zarejestrowanych komitetach wyborczych, kandydatach na radnych rady gminy, radnych rady powiatu, radnych sejmiku województwa, radnych rad dzielnic m. st. Warszawy i wreszcie wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast.


URZĘDNIK WYBORCZY W GMINIE RZĄŚNIA
Monika Kobiera – Tyka
adres e-mail: urz-100905-1@pkw.gov.pl