oświadczenie o nieprowadzeniu przeciwko kandydatowi postępowania z oskarżenia publicznego i o przestępstwo skarbowe

oświadczenie o nieprowadzeniu przeciwko kandydatowi postępowania z oskarżenia publicznego i o przestępstwo skarbowe