Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Rząśnia

WROTA REGIONU ŁÓDZKIEGO

Nazwa projektu:

„Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)”

Opis projektu:

Projekt pod nazwą „Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)” realizowany jest na terenie województwa łódzkiego od połowy 2009 roku. Liderem projektu jest Województwo Łódzkie, reprezentowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Prace związane z przygotowaniem i realizacją projektu podjął Wydział ds. Społeczeństwa Informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego przy ścisłej współpracy z 109 partnerami: gminami i powiatami województwa łódzkiego, w tym oczywiście z Gminą Rząśnia.

Projekt jest współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo Informacyjne, Działanie IV.2 – E- Usługi Publiczne. Całkowity koszt projektu to 21 533 000,00 zł, w 85% (18 303 050,00 zł) pokrywany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, resztę (3 229 950,00 zł) stanowi wkład własny.

W ramach „Wrót Regionu Łódzkiego” pozyskaliśmy sprzęt teleinformatyczny, który w istotny sposób wzbogacił zasoby Urzędu Gminy w Rząśni, podnosząc znacznie komfort pracy urzędników:

– markowe zestawy komputerowe Dell Optiplex 780 wyposażonych w 19 calowe monitory Hyundai X93S,

– urządzenie wielofunkcyjne Kyocera FS-1128MFP,

– drukarki Kyocera FS-1300DN,

– skaner Epson GT-S50,

– serwery Lenovo TS200v z systemem Windows 2008,

– urządzenie do wykonywania backupu z oprogramowaniem EMC Retrospect,

W ramach modernizacji serwerowni wykonano także montaż drzwi antywłamaniowych z elektrozamkiem i manipulatorem.

Celem głównym Projektu „Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)” jest budowa e-Administracji oraz rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie województwa łódzkiego, a także wzrost wykorzystania technik i technologii informatycznych w administracji samorządowej.

Wartość projektu:

 21 533 000,00 zł (w tym Gmina Rząśnia 109 800,00 zł)

Wysokość dofinansowania:

 18 303 050,00 zł (w tym Gmina Rząśnia 93 330,00 zł)