Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Rząśnia

UWAGA!! ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO!

!! UWAGA !!

Informujemy, iż z dniem 1 sierpnia 2015 r. zmianie uległ numer rachunku bankowego Gminy Rząśnia dla wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz niepodatkowych należności budżetowych (np. wpłat z tytułu opłaty skarbowej, targowej, za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Nowy numer rachunku bankowego Gminy Rząśnia:

ESBANK Bank Spółdzielczy

ul. Pułaskiego 11

97 – 500 Radomsko

Numer: 02 8980 0009 2030 0105 2677 0002

W razie pytań i wątpliwości dotyczących zmiany numeru rachunku prosimy o bezpośredni kontakt z Urzędem Gminy w Rząśni:

– Pani Wiesława Zarzycka, tel. 44 631 – 71 – 22, wew. 230,

– Pani Renata Buczkowska, tel. 44 631 – 71 – 22, wew. 235.

Wpłaty dokonane po dniu 1 sierpnia 2015 r. na inny numer rachunku niż wskazany powyżej, mogą pociągać za sobą skutki finansowe.

Przepraszamy za ewentualne niedogodności.