Obowiązek sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej

Obowiązek sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej