Spotkanie informacyjne . „Aktualne konkursy w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 – Działanie X.1"

Spotkanie informacyjne . „Aktualne konkursy w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 – Działanie X.1″