Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Rząśnia

REMONT KOŚCIOŁA W STRÓŻY

Nazwa projektu:

 „Remont kościoła parafialnego w Stróży”

Opis projektu:

Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 313, 322, 323 – Odnowa i rozwój wsi dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Rolnego Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Przedmiotem projektu był remont budynku zabytkowego Kościoła Parafialnego w Stróży. W ramach projektu wykonano remont zabytkowego budynku kościoła parafialnego w Stróży. Zakres prac obejmował remont drewnianej konstrukcji dachu, wymianę pokrycia dachowego oraz pokrycia wieży i wieżyczki, remont konstrukcji ścian, renowację okien oraz zmianę nawierzchni drogi procesyjnej.

Realizacja projektu ma na celu zaskokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi, promowanie obszarów wiejskich,  rozwój tożsamości społeczności wiejskiej i zachowanie dziedzictwa kulturowego

 

Wartość projektu:

 508.725,66 zł

Wysokość dofinansowania:

 235.885,00 zł

Galeria: