formularz zgłoszenia udziału w debacie nad raportem o stanie gminy Rząśnia za rok 2022

formularz zgłoszenia udziału w debacie nad raportem o stanie gminy Rząśnia za rok 2022