Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Rząśnia

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie – karty typu H

KARTY TYPU H

Zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia