Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Rząśnia

PRZEBUDOWA GMINNEGO DOMU KULTURY

Nazwa projektu:

„Przebudowa budynku Gminnego Domu Kultury w Kodraniu wraz z zakupem wyposażenia”

Opis projektu:

Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 313, 322, 323 – Odnowa i rozwój wsi dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Rolnego Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Przedmiotem projektu była kompleksowa modernzacja – przebudowa budynku Gminnego Domu Kultury w Kodraniu. W ramach prac dokonano przebudowy murów, wymieniono konstrukcję i pokrycie dachu, wymieniono stolarkę drzwiowa i okienną, wymieniono posadzki, wykonano przebudowę tarasu i schodów, wymieniono instalację elektryczną, przyłącze kanalizacji sanitarnej, wymieniono instalację kanalizacyjną, instalację wodną oraz zmodernozowano instalację centalnego ogrzewania. Ponadto zakupiono niezbędne wyposażenie obiektu.

Realizacja projektu ma na celu pobudzenie aktywności środowisk lokalnych i zwiększenie współpracy na rzezc rozwoju społeczno-gospodarczego oraz przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego w zagrożonych patologiami obszarach wiejskich. Ma na celu również rozpoznanie i rozbudzanie zainteresowań, potrzeb kulturalnych, tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie wiedzą i sztuką, tworzenie warunków dla rozwoju folkloru i sztuki ludowej, informowanie o bieżących wydarzeniach kulturalnych. Ponadto dzięki zakupionemu w ramach programu wyposażeniu GOK będzie mógł prowadzić kółka i ogniska oraz organizować spektakle, koncerty, odczyty, wystawy, naukę języków obcych, kursy tańca, gimnastyki i inne odpowiadające potrzebom środowiska.

Wartość projektu:

557.551,02 zł

Wysokość dofinansowania:

332.804 zł

Galeria: