Załącznik Nr 1 – wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Rząśnia na wspieranie zadań w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Rząśnia

Załącznik Nr 1 – wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Rząśnia na wspieranie zadań w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Rząśnia