Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Rząśnia

klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy