wzór ankiety dla mieszkańców, którzy deklarują udział w planowanym do realizacji projekcie pn.: „Montaż urządzeń OZE w Gminie Rząśnia”

wzór ankiety dla mieszkańców, którzy deklarują udział w planowanym do realizacji projekcie pn.: „Montaż urządzeń OZE w Gminie Rząśnia”