Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Rząśnia

MODERNIZACJA HYDROFORNI

Nazwa projektu:

„Modernizacja hydroforni i ujęcia wody w Rząśni oraz zakup ciągnika rolniczego wraz z wozem asenizacyjnym”

Opis projektu:

W ramach modernizacji hydroforni zostanie zmodernizowana technologia uzdatniania wody, budynek zostanie wyremontowany, docieplony, zostanie wymieniona instalacja elektryczna w budynku, jak również instalacja CO. W ramach w/w zadania został zakupiony również ciągnik rolniczy wraz z wozem asenizacyjnym który usprawnił gospodarkę wodno ściekową na terenie Gminy. Zadanie związane z modernizacją hydroforni realizuje Zakład Gospodarki Komunalnej w Rząśni.

Wartość projektu:

6 297 808,20 zł

Wysokość dofinansowania:

3 352 404,00 zł

Galeria: