Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Rząśnia

Miejsca zagospodarowania odpadów

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

EKO-REGION Sp. z o. o. Zakład w Gotartowie, Gotartów, 46-200 Kluczbork ,
EKO-REGION Sp. z o. o. Zakład w Dylowie A, Dylów A, 98-330 Pajęczno