zgoda na wykorzystanie wizerunku osoby zgłoszonej do konkursu

zgoda na wykorzystanie wizerunku osoby zgłoszonej do konkursu