Uwaga! Zmiana numeru rachunku bankowego Gminy Rząśnia

Informujemy, że z dniem 30 kwietnia 2020 r. zmianie ulega bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Rząśnia na:
Bank Spółdzielczy w Kleszczowie
ul. Główna 114
97 – 410 Kleszczów.

W związku z powyższym wpłaty z tytułu dochodów należnych gminie w tym z podatków i opłat lokalnych, nieopodatkowanych należności budżetowych oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na poniższy nowy rachunek Gminy Rząśnia o numerze:

24 8978 0008 0079 5300 2000 0240.

Dodatkowych wyjaśnień dotyczących zmiany rachunku bankowego udziela:
– Pani Małgorzata Pęciak, tel. 44 631 – 71 – 22, wew. 235,
– Pani Wiesława Zarzycka, tel. 44 631 – 71 – 22, wew. 230.

Przepraszamy za ewentualne niedogodności.