Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Rząśnia

Informacja o Urzędzie Gminy w Rząśni w tekście łatwym do czytania i rozumienia (ETR)

Logo tekstu łatwego do czytania i rozumienia: głowa nad otwartą książką i podniesiony kciuk

Urząd Gminy w Rząśni

Urząd znajduje się w Rząśni przy ulicy 1 Maja 37. Na drodze do Urzędu nie ma przeszkód. Teren wokół Urzędu jest równy.

Budynek Urzędu Gminy w Rząśni

W Urzędzie pracuje Wójt. Wójt to osoba, która zarządza Gminą. Wójtem jest Pan Tomasz Stolarczyk. Gdy chcesz spotkać się z Wójtem zadzwoń na numer 44 631-71-22, wew. 210.

Wójt Pan Tomasz Stolarczyk

Wójtowi w pracy pomaga Sekretarz. To Pani Aldona Nagodzińska-Sadek. 

Sekretarz Aldona Nagodzińska-Sadek

 

 

 

 

 

 

Wójtowi w pracy pomaga też Skarbnik. To Pani Agnieszka Jura.

Skarbnik Pani Agnieszka Jura

W Urzędzie możesz spotkać się z radnymi. Radni to osoby wybrane przez mieszkańców Twojej Gminy. Z radnymi porozmawiasz o ważnych sprawach dla mieszkańców. Radnym przewodniczy Pan Jarosław Popławski. Gdy chcesz umówić spotkanie z radnym zadzwoń na numer 44 631-71-22, wew. 211.

Przewodniczący Pan Jarosław Popławski

Przed Urzędem znajduje się parking. Z przodu budynku są dwa miejsca dla osób z niepełnosprawnością.

Z przodu budynku są dwa miejsca dla osób z niepełnosprawnością

Z tyłu budynku jest jedno miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością.

Z tyłu budynku jest jedno miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością.

 

 

 

 

 

 

 

Przed budynkiem znajdują się stojaki rowerowe.

Przed budynkiem znajdują się stojaki rowerowe.

 

 

 

 

 

 

 

Wejście do Urzędu jest przyjazne dla każdego. Drzwi do budynku są rozsuwane. W wejściu nie ma progu.

Po Urzędzie możesz poruszać się bez przeszkód. Na każde piętro Urzędu możesz dojechać windą. Każda toaleta w Urzędzie jest duża. Osoby na wózkach mogą z nich skorzystać bez przeszkód.

Budynek Urzędu Gminy w Rząśni

Do budynku Urzędu możesz wejść z psem asystującym. Możesz też wejść z psem przewodnikiem. 

Pies przewodnik

 

 

 

 

 

 

 
Urząd czynny jest:
– w poniedziałku w godzinach od 9.00 do 17.00,
– we wtorek, środę, czwartek, piątek w godzinach od 7.30 do 15.30.

W budynku Urzędu możesz załatwić różne sprawy. Żeby załatwić sprawę w Urzędzie możesz przyjść do Urzędu i spotkać się z pracownikiem. Na parterze Urzędu idź do Biura Podawczego. Tam spotkasz pracownika, który powie Ci gdzie załatwisz swoją sprawę.

Biuro podawcze

 

 

 

 

 

 

 

 

Przy Biurze Podawczym jest tablica informacyjna. Na niej przeczytasz co znajduje się w Urzędzie.

Tablica informacyjna

 

 

 

 

 

 

 

 

W Referacie Gospodarki i Ochrony Środowiska:
– możesz zgłosić brak czystości na ulicach i placach,
– możesz zgłosić sprawy dotyczące ochrony środowiska,
– możesz powiedzieć o bezdomnych zwierzętach.

Cztery kolorowe pojemniki do segregacji śmieci

 

 

 

 

k