oświadczenie władającego nieruchomością o powierzchni powyżej 3500 m2, która została zabudowania w co najmniej 70%, o wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej w m