Zarządzenie Nr 1/2024 Kierownika Gminnego Zespołu Oświaty w Rząśni z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Gminnego Zespołu Oświaty w Rząśni

Zarządzenie Nr 1/2024 Kierownika Gminnego Zespołu Oświaty w Rząśni z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Gminnego Zespołu Oświaty w Rząśni