Zarządzenie Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśni z dnia 09.01.2024 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy

Zarządzenie Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśni z dnia 09.01.2024 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy