Zarządzenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Rząśni GOPS.0210.8.2023.IŚ w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników GOPS w Rząśni w dniu 22 grudnia 2023 r.

Zarządzenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Rząśni GOPS.0210.8.2023.IŚ w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników GOPS w Rząśni w dniu 22 grudnia 2023 r.