II Europejski Kongres Samorządów – „Lider Samorządu 2015”

II Europejski Kongres Samorządów – „Lider Samorządu 2015”