Gospodarka odpadami – prawo

Pozycja Data aktu Data publikacji Tytuł  
7321 28.11.2022 12.12.2022
Uchwała nr XXXVIII/286/2022 Rada Gminy Rząśnia z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty  OBOWIĄZUJE OD I KWARTAŁU 2023
 
 
6979 11.12.2020 15.12.2020  
6980 11.12.2020 15.12.2020  
6981 11.12.2020 15.12.2020  
6971 04.12.2020 15.12.2020  
7120 04.12.2020 22.12.2020
Uchwała nr XIX/148/2020 Rada Gminy Rząśnia z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Rząśnia na 2020 rok
 
5972 23.10.2020 09.11.2020  
5973 23.10.2020 09.11.2020
Uchwała nr XVIII/136/2020 Rada Gminy Rząśnia z dnia 23 października 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rząśnia