wzór oświadczenia Mieszkańca prowadzącego pod danym adresem działalność gospodarczą

wzór oświadczenia Mieszkańca prowadzącego pod danym adresem działalność gospodarczą