Dzień: 2023-05-12

Obowiązek sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej

Świadectwa charakterystyki energetycznej

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem budynku lub części budynku, czyli energii na potrzeby ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia, a w przypadku budynków niemieszkalnych również oświetlenia. Obowiązek posiadania w określonych sytuacjach świadectwa charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku wynika […]

Czytaj więcej

Spotkanie z Wiceministrem Infrastruktury

W dniu 10 maja 2023 r. Wójt Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk udział w spotkaniu organizowanym przez Starostów Powiatu Wieluńskiego oraz Posła na Sejm RP Pawła Rychlika z Wiceministrem Infrastruktury Rafałem Weberem. W spotkaniu udział wzięli samorządowcy z trzech powiatów: pajęczańskiego, wieluńskiego i wieruszowskiego, a jego tematem były między innymi nowe odsłony rządowych programów wsparcia, w […]

Czytaj więcej