Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Rząśnia

Raport o stanie Gminy Rząśnia za rok 2022

-

Raport o stanie Gminy Rząśnia za rok 2022

Szanowni Państwo

Stosownie do art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przedstawiam Raport o stanie Gminy Rząśnia za 2022 rok.
Dokument ten, obejmuje podsumowanie działalności z roku poprzedniego i zawiera informacje dotyczące stanu realizacji polityk, programów, strategii, uchwał przyjętych przez Radę Gminy Rząśnia jak również informacje o realizowanych inwestycjach, gospodarce przestrzennej, mieniu, edukacji, pomocy społecznej, działalności kulturalnej i sportowej, bezpieczeństwie a także o innych działaniach podejmowanych na rzecz naszej gminy.

Załączniki

  • Raport o stanie gminy pdf (1845kb)