Oświadczenie o dostępności

Serwis internetowy Gminy Rząśnia został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji. Serwis jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Może być używany na różnych platformach sprzętowych (PC, tablet, telefony komórkowe) i programowych (systemy operacyjne, przeglądarki internetowe).

Zgodność ze standardami:
Serwis internetowy Gminy Rząśnia spełnia międzynarodowe wytyczne Web Content Accessibilty Guidelines 2.0 (WCAG 2.0) – poziom AA. Właśnie to opracowanie, przygotowane przez organizację World Wide Web Consortium (W3C), uznaje się za najważniejszy dokument objaśniający zasady dostępności serwisów internetowych.

Zgodność z prawem polskim i międzynarodowym:
Serwis internetowy Gminy Rząśnia spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. Powołuje się ono przy tym na specyfikację Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.0 na poziomie AA.

Kompatybilność:
Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Wygląd:
Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące jak np. zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu. Całość serwisu oparta jest na stylach CSS. Jeżeli Twoja przeglądarka lub urządzenie, na którym przeglądasz strony internetowe nie wspiera CSS, zawartość strony jest nadal łatwa do odczytania. Wszystkie obrazki zawierają atrybuty alt z opisem.

Pomoc w nawigacji:
Na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.

Skróty klawiaturowe:
Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.