Relacja z gminnych obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości

Szanowni Mieszkańcy.

Serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom Gminy Rząśnia za tak liczny udział w gminnych obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Dziękuję księżom, druhom strażakom, harcerzom oraz dzieciom i młodzieży.

Dziękuję Dyrektorom szkół podstawowych z Rząśni, Białej, Zielęcina oraz z gimnazjum w Rząśni, nauczycielom, wychowawcom, opiekunom orkiestry i ogniska muzycznego, za przygotowanie tak wspaniałego widowiska – słowno-muzycznego i tanecznego.

Szczególne podziękowania kieruję do występujących, zwłaszcza młodych wykonawców za piękny i wzruszający sposób przekazania nam wszystkim wyrazów miłości do Ojczyzny.

Wójt Gminy Rząśnia
(-) Tomasz Stolarczyk


100 Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości Gmina Rząśnia uczciła bardzo uroczyście.

Obchody rozpoczęły się  na miejscowym cmentarzu Apelem Pamięci, aby oddać hołd i uczcić pamięć poległych, pomordowanych i zaginionych.

Następnie w kościele parafialnym pw. Św. Macieja odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny. 

Po mszy świętej, w uroczystym przemarszu przy akompaniamencie Młodzieżowej Orkiestry Dętej przeszły poczty sztandarowe, harcerze i młodzież szkolna z długą narodową flagą, następnie władze samorządowe, nauczyciele, dzieci i młodzież szkolna, oraz licznie przybyli  mieszkańcy gminy Rząśnia do gimnazjum na montaż słowno – muzyczny oraz koncert  pieśni patriotycznych pod wspólnym tytułem „Pieśni nadziei i  zwycięstwa”, w wykonaniu dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych z Rząśni, Białej i Zielęcina, gimnazjum z Rząśni, Młodzieżowej Orkiestry Gminy Rząśnia, Gminnego Ogniska Muzycznego oraz dorosłych mieszkańców.  

Przepiękne widowisko, na którym słowem, pieśnią i tańcem pokazano patriotyzm i miłość do Ojczyzny.

Tekst: Zdzisława Retkiewicz. Zdjęcia: Marcin Baran.