Nowy zakład w Strefie Aktywizacji Gospodarczej

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 25 sierpnia br. Wójt Gminy Tomasz Stolarczyk podpisał w imieniu Gminy Rząśnia umowę współpracy z firmą PMX Labs, która wydzierżawiła na okres co najmniej 30 lat działkę o powierzchni niemal hektara w Strefie Aktywizacji Gospodarczej Gminy Rząśnia – z zamiarem rozpoczęcia tam produkcji w własnej fabryce.

PMX Labs sp. z o.o. to firma, która wyrosła z branży betonu komórkowego. Zajmuje się produkcją i dystrybucją domieszki Poromix, stosowanej do optymalizacji produkcji autoklawizowanego betonu komórkowego (popularnie bloczki budowlane z „siporeksu”). Optymalizacja polega na poprawie właściwości końcowego wyrobu oraz obniżeniu zużycia kluczowych surowców, przez wspomaganie odpowiednich reakcji chemicznych zachodzących podczas procesu produkcyjnego. Domieszka jest produkowana w Polsce, a sprzedawana na prawie cały świat (m. in. Indie, Argentyna, Meksyk, Indonezja, Korea Południowa, Turcja, Rumunia, Anglia, Polska).

Jest to technologia dla bardziej wydajnego energetycznie budownictwa wpisująca się w Unijne dyrektywy o wydajności energetycznej budynków.  Produkcja innowacyjnych mineralnych materiałów budowlanych i izolacyjnych z naturalnych surowców (piasek, cement, wapno, gips i środek pianotwórczy).

Według słów reprezentantów spółki budowa własnej fabryki pozwoli na wprowadzenie na rynek produktów powstałych w innowacyjnych i bardziej ekologicznych procesach oraz z jak najmniejszym śladem węglowym.

Jak mówi Wójt Gminy Tomasz Stolarczyk: “Końcowe podpisanie umowy to efekt ponad rocznych starań, negocjacji i rozmów. Podkreślenia wymaga fakt, że pozyskanie inwestora w obecnych czasach, a tym bardziej na terenie wiejskim nie jest łatwe i wymaga naprawdę ogromnego nakładu pracy.
Jestem jednak zadowolony z efektu. Dziś możemy liczyć na powstanie zakładu w którym miejsca pracy znajdą przede wszystkim nasi Mieszkańcy. Może nie w skali makro, jednak według mojej opinii trwający właśnie proces transformacji naszego regionu będzie oparty na rozwoju tego typu  mniejszych firm – obdarzonych jednak potencjałem innowacyjności – a takim na pewno jest PMX Labs.  Jak widać mimo wszystko Strefa się rozwija, a powstający zakład jest przyszłością budownictwa izolacyjnego. Jest też kolejnym kamyczkiem w transformacji naszej gminy – krokiem niewątpliwie w dobrym kierunku”.

Firma w latach 2022 – 2023 będzie prowadzić prace budowlane polegające m. in. na budowie zakładu oraz uruchomieniu linii technologicznych, a produkcję zamierza uruchomić w roku 2023. Docelowe zatrudnienie wynosić będzie co najmniej 13 osób.