Informacja ZGK w Rząśni

Zakład Gospodarki Komunalnej w Rząśni informuje, że mieszkańcy miejscowości Żary i Będków mogą przyłączać się do sieci kanalizacji sanitarnej.
O rozpoczęciu robót Inwestor zobowiązany jest powiadomić Zakład Gospodarki Komunalnej, a po ich zakończeniu przed zasypaniem wykopu zgłosić do odbioru (szczególną uwagę należy zwrócić na szczelne wpięcie się do studni z użyciem uszczelki).

Więcej informacji można uzyskać w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Rząśni po numerem telefonu: 44 631-71-92.

Dyrektor
Zakładu Gospodarki
Komunalnej

(-) Mariola Kłyszewska