Informacja dla hodowców pszczół – zgnilec amerykański

Informujemy, że w dniu 5 października 2021 r. Wojewoda Łódzki wydał rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego, na którym wystąpiła choroba zakaźna zgnilec amerykański pszczół, sposobu oznakowania i wprowadzenia zakazów oraz nakazów na tym obszarze.

Wyszczególnione w rozporządzeniu miejscowości w powiecie pajęczańskim obejmują:
a) w gminie Rząśnia miejscowości: Broszęcin na wschód od wyznaczonego obszaru zapowietrzonego, Kolonia Broszęcin, Zabrzezie.

Zgodnie z rozporządzeniem na obszarach zapowietrzonych nakazuje się:
– posiadaczom pszczół zgłaszania miejsc, w których przebywają pszczoły, właściwemu miejscowo Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii;
– wykonanie przeglądu pasiek przez właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii;
– oznakowanie obszaru poprzez ustawienie na granicy obszaru na drogach publicznych tablic ostrzegawczych z czarnym napisem na żółtym tle o treści: „UWAGA ZGNILEC AMERYKAŃSKI PSZCZÓŁ OBSZAR ZAPOWIETRZONY”.

W obszarach tych zakazuje się ponadto:
– organizowania targów lub wystaw pszczół;
– przemieszczania i obrotu rodzinami pszczelimi, matkami pszczelimi, czerwiem, pszczołami, pniami pszczelimi, produktami pszczelimi oraz sprzętem, narzędziami i odzieżą ochronną, używanymi przy utrzymywaniu rodzin pszczelich lub do pozyskiwania produktów pszczelich.

 

Plik do pobrania:
Rozporządzenie Nr 18/2021 Wojewody Łódzkiego z dnia 5 października 2021 r. w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego, na którym wystąpiła choroba zakaźna zgnilec amerykański pszczół, sposobu oznakowania i wprowadzania zakazów oraz nakazów na tym obszarze.

Informacja dla hodowców pszczół w związku z wystąpieniem ogniska choroby zakaźnej - zgnilec amerykański

Informacja dla hodowców pszczół w związku z wystąpieniem ogniska choroby zakaźnej – zgnilec amerykański