Dzienne archiwum: 4 grudnia 2018

Ogłoszenie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego

Na podstawie art.19a ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 650, poz. 723 i poz. 1365.) Wójt Gminy Rząśnia podaje do publicznej wiadomości treść oferty na realizację zadania publicznego pn. „ Kolęda dla Niepodległej” w okresie od 04.12.2018 do 31.12.2018 r.

Z uproszczoną ofertą realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert wystąpiło Stowarzyszenie Rozwoju Kultury i Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Wsi Stróża.

Zgodnie z treścią art.19a ust 4 w/w Ustawy każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
Pisemne uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Rząśni, ul. Kościuszki 16, 98-332 Rząśnia.

Plik do pobrania:
skan uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego.

 

Sporządziła: Katarzyna Szataniak.