Miesięczne archiwum: Listopad 2018

Biblioteka w Rząśni najlepsza w województwie łódzkim i siódma w kraju

Instytut Książki i „Rzeczpospolita” po raz ósmy  wysłały ponad 2300 ankiet do wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich oraz miast (z wykluczeniem miast na prawach powiatu), chcąc nagrodzić najlepiej prowadzone biblioteki w roku 2018. Ankieta zawierała 19 pytań.

Gminna  Biblioteka Publiczna  w Rząśni  zajęła I  miejsce w klasie najlepszych bibliotek w województwie łódzkim.

Oceniano  powierzchnię biblioteki i filii w przeliczeniu na 1000 mieszkańców oraz średnie zatrudnienie w placówce. Uwzględniano też liczbę godzin otwarcia biblioteki, wielkość księgozbioru w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, wielkość księgozbioru nabytego w ciągu ostatnich dziesięciu lat jako procent całego zbioru i zakupione nowe książki. Przyznawano także punkty  za dostępne dla czytelników tytuły prasowe, dostęp do nowych mediów oraz udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Punkty można było również uzyskać za działające przy bibliotece kółka czytelnicze, artystyczne czy literackie. Oprócz odpowiedzi z ankiet wykorzystano dane z Głównego Urzędu Statystycznego. 

Przedstawiciele biblioteki  odebrali dyplom z rąk Dariusza Jaworskiego, Dyrektora Instytutu Książki i Bogusława Chraboty , Redaktora Naczelnego  Dziennika Rzeczpospolita. Uroczystość odbyła się w Pałacu Rzeczypospolitej, w siedzibie Biblioteki Narodowej 28 listopada 2018 r. w Warszawie.

Serdecznie gratulujemy wszystkim zwycięskim bibliotekom.

Źródło: Gminna Biblioteka Publiczna w Rząśni.

Dzień Życzliwości w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rząśni

21 listopada obchodziliśmy w Zespole Szkolno -Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Rząśni Dzień Życzliwości, który został zorganizowany przez Samorząd Uczniowski (Alicję Włodarczyk, Amelię Konieczko, Oliwiera Pęciaka, Macieja Żarowskiego) wraz z opiekunkami SU: Ewą Płaszczyńską i Marleną Ryś –Walczyk. Każdy, kto wchodził do szkoły, losował od przedstawicieli SU karteczkę z sentencją o życzliwości. W tym dniu korytarz szkolny udekorowano balonami i kolorowymi kartkami z hasłami zachęcającymi do okazywania sobie wzajemnej sympatii, przygotowano również gazetkę na temat sposobów okazywania życzliwości, a na drzwiach pojawiły się plakaty promujące postawę życzliwości. Trudno było ich nie zauważyć i nie przeczytać… oraz jak najszybciej wprowadzić w czyn.

Uczniom klas I –VIII na pierwszej godzinie lekcyjnej wyemitowano film pt. „Podaj dalej”. Jego bohater, dwunastoletni chłopiec, postanawia zmienić świat na lepsze, pomagając trzem przypadkowym osobom, pod warunkiem, że każda z nich zobowiąże się pomóc kolejnym trzem, a następna z nich kolejnym trzem. System zaczyna działać, wywołując swoistą „epidemię życzliwości”.

21 listopada Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień uchwalony został 40 lat temu w Stanach Zjednoczonych, jako wezwanie do pokoju w odpowiedzi na wojnę Jom Kippur między Izraelem a Egiptem. „World Hello Day” to nazwa angielska funkcjonująca po dziś dzień. Ten życzliwy zwyczaj podchwyciło 180 innych krajów, które również pragną zademonstrować w ten sposób chęć pokoju na świecie.

Dzień życzliwości powoli wpisuje się w tradycję naszej szkoły. Jest to wspaniała okazja, żeby uświadomić sobie, że życzliwość obowiązuje nas zawsze i każdy dzień powinien być pełen wzajemnej serdeczności i uprzejmości. Życzliwość rodzi życzliwość. Bądźmy życzliwi nie tylko w ten wyjątkowy dzień, ale przez cały rok. Życzymy wszystkim jak najwięcej powodów do uśmiechu, bo uśmiech najlepszy jest na wszystko.

Źródło: Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rząśni.

Informacja dla Mieszkańców

Gmina Rząśnia informuje, że w związku z uzyskaniem dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi na realizacje programu dotacji na wymianę istniejących kotłów na ekologiczne kotły opalane biomasą, gazem i olejem opałowym w dniu 27 listopada 2018 roku przeprowadzona zostanie kontrola zrealizowanych inwestycji.

W związku z tym u części z Państwa pojawi się pracownik WFOŚiGW wraz z pracownikiem Gminy celem zweryfikowania udzielonej dotacji.

Prosimy o umożliwienie przeprowadzenia kontroli tj. udostępnienie oryginałów dokumentacji oraz wpuszczenie kontrolujących do pomieszczeń kotłowni.

I Sesja Rady Gminy Rząśnia VIII Kadencji. Relacja

W dniu 21 listopada 2018 roku odbyła się I sesja zwyczajna Rady Gminy Rząśnia VIII kadencji. Obrady rozpoczął i poprowadził do momentu wyboru Przewodniczącego Radny Senior Sławomir Juszczyk.

Jednym z głównych punktów sesji było złożenie ślubowania przez Radnych, którym wcześniej zaświadczenia o wyborze wręczyła Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Rząśni Anna Gajewska – Bęben.
Po złożeniu ślubowania Radni w głosowaniu tajnym wybrali Przewodniczącego Rady Gminy Rząśnia, którym został Jarosław Popławski, a następnie – również w głosowaniu tajnym, Wiceprzewodniczących, którymi zostali Sylwester Sobczak i Sławomir Boroń.

Po wybraniu Prezydium Rady ślubowanie złożył Wójt Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk, jeszcze raz dziękując Wyborcom za okazane zaufanie oraz wyrażając nadzieję na dobrą i owocną współpracę z nowo wybraną Radą Gminy.

Po złożeniu ślubowania przez Wójta, Rada Gminy Rząśnia przystąpiła do wybrania składu osobowego stałych Komisji Rady, tj. Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg Wniosków i Petycji, Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Komunikacji oraz Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Socjalnych.

Na zakończenie sesji grupy Radnych zgłosiły również powstanie dwóch klubów Radnych, kluby “Nasza Gmina” i “Wspólnie dla Społeczeństwa”.

 

Stulecie Niepodległości w Szkole Podstawowej im. M. Bielskiego w Białej

W dniu 9 listopada 2018 r. o godzinie 10.30 spotykaliśmy się na uroczystej akademii z okazji 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości, uroczystości poświęconej ojczyźnie i wolności. O godz. 11.11 wspólnie zaśpiewaliśmy hymn.  Wszyscy nasi uczniowie a także Ci najmłodsi, stali na baczność i z dużą powagą i spokojem śpiewali hymn, oddając szacunek wszystkim Polakom, tym którzy odeszli i tym, którzy żyją obecnie.  Następnie w wielkim skupieniu i wzruszeniu wysłuchaliśmy montażu słowno – muzycznego przygotowanego przez najmłodszych uczniów naszej szkoły.

Kolejnym punktem uroczystości był taniec z szarfami uczniów klasy VI. Następnie delegacja uczniów z paniom dyrektor wsadzili drzewko dębu za szkołą symbolizujące dzisiejsze obchody „100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości”.

Uroczystość ta była piękną lekcją historii.  Uczniowie wykazali się dużą wiedzą na temat minionych lat, ale jakże ważnych dla pamięci naszego narodu wydarzeń.

Źródło: Szkoła Podstawowa im. M. Bielskiego w Białej.

E-aktywni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego.

Miło nam poinformować, iż Nasza Gmina wraz z Partnerem Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju realizują projekt grantowy pod tytułem w ramach „E-aktywni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego”.

Wartość projektu grantowego: 84 000,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 9 441 320,00 zł

Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych mieszkańców, niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych wśród min. 90% uczestników objętych szkoleniami kompetencji cyfrowych do 31.07.2019 r.

Planowanym efektem realizacji projektu jest przeszkolenie 150 osób dorosłych powyżej 25 roku życia objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z Internetu (w tym z e-usług).

W ramach realizowanego projektu zakupione zostały komputery, które po zakończeniu szkoleń zostaną przekazane do szkoły z terenu Naszej gminy.

Zapraszamy wszystkie osoby, które ukończyły 25 rok życia na bezpłatne szkolenia. W zależności od potrzeb mogą być one realizowane z następujących tematów:
– Rodzic w internecie,
– Mój biznes w sieci,
– Moje finanse i transakcje w sieci,
– Działam w sieciach społecznościowych,
– Tworzę własną stronę internetową (blog),
– Rolnik w sieci,
– Kultura w sieci.

Szkolenia będą odbywały się w dogodnych dla Państwa terminach na terenie Naszej gminy w przyjaznej atmosferze. Prowadzone będą przez profesjonalnych doświadczonych instruktorów, którzy zadbają o  przekazanie wiedzy w dogodnej dla Państwa formie. Dla uczestników szkoleń będzie dostępny catering.

Skorzystaj z tej szansy już dzisiaj – ilość dostępnych miejsc jest ograniczona.

Masz pytania, wątpliwości – zadzwoń pod numer 733-885-505 lub 502-143-453. Zapraszamy również do kontaktu mailowego – czekamy na Państwa pytania pod adresem rekrutacja@fwzr.pl.

 


E-aktywni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego. Początek naboru

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Obchody 100-lecia Niepodległości w Szkole Podstawowej w Zielęcinie

W listopadzie 1918 roku, po 123 latach nieobecności na mapach politycznych Europy Polska odzyskała niepodległość. W tym roku obchodziliśmy 100 – lecie odzyskania upragnionej wolności. Każdy chce uczcić to doniosłe wydarzenie w szczególny sposób.

W piątek, 9 listopada 2018r. w naszej szkole odchodzono Dzień Niepodległości. Dokładnie o godz. 11:11 wszyscy uczniowie, pracownicy szkoły, nauczyciele, zebrani goście, odśpiewali hymn państwowy. Część oficjalną akademii rozpoczęło  wprowadzenie sztandaru szkoły przez poczet flagowy, a następnie dyrektor szkoły, pani Izabela Kostrzewa, powitała wszystkich obecnych i podkreśliła jak ważne jest dla nas Polaków to niezwykłe święto, obchodzone co roku 11 listopada.

Akademia przede wszystkim miała  przypomnieć tamte ciężkie czasy, ale także wzbudzić w nas refleksje. Część artystyczna wprowadziła zgromadzonych w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku. W skrócie zobrazowano sytuację polityczną kraju, jaka miała miejsce przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Jednak największy nacisk położono na ukazanie ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli, stale wychodził z inicjatywą walki za ojczyznę. Przypomniano daty trzech najważniejszych powstań narodowych, podkreślając wkład ich uczestników. Uczniowie   recytowali wiersze i śpiewali pieśni patriotyczne, które pozwoliły  zrozumieć rozterki i uczucia walczących o niepodległość.  Uczestnicząc corocznie w obchodach Święta Niepodległości dajemy wyraz pamięci o tych wszystkich, dzięki którym żyjemy dzisiaj w wolnej Polsce.

Uwagę przyciągała również  piękna dekoracja wykonana w barwach narodowych oraz ukazująca sylwetki wielkich Polaków. Występ uświetniony został przez szkolnych tancerzy, którzy w ludowych strojach  przepięknie zatańczyli krakowiaka.

Młodzież szkolna z zainteresowaniem i w skupieniu obejrzała, i wysłuchała tej szczególnej lekcji historii i patriotyzmu.

Program artystyczny przygotowany został przez uczniów klas V – VIII  pod kierunkiem Pani Małgorzaty Lis i Pani Moniki Modlińskiej.

Na koniec pani dyrektor podziękowała artystom za ich ciężką pracę, a także przypomniała zgromadzonym o tym, że nigdy nie należy zapominać o dziejach naszego kraju, o polskiej tradycji, kulturze, ale trzeba również tworzyć nową, naszą własną historię.

11 listopada delegacja uczniów  naszej szkoły wzięła udział w gminnych obchodach Narodowego Święta Niepodległości w Rząśni.

Źródło: Szkoła Podstawowa w Zielęcinie.