Dzienne archiwum: 10 kwietnia 2018

Spotkania sołeckie – zaopiniowanie projektu uchwały – napoje alkoholowe

Wójt Gminy Rząśnia  zaprasza Mieszkańców poszczególnych sołectw na zebrania wiejskie, które odbędą się w poszczególnych sołectwach według zamieszczonego poniżej  harmonogramu.

Przedmiotem zebrań jest zaopiniowanie projektu uchwały Rady Gminy Rząśnia w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Rząśnia oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Rząśnia miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Lp. Sołectwo Data – godzina Miejsce
1. Rekle 19.04.2018 r. (czwartek), godz. 16.00 Świetlica w Reklach
2. Suchowola Wieś, Suchowola Majątek 18.04.2018 r. (środa), godz. 18.00 Remiza OSP w Suchowoli
3. Stróża 19.04.2018 r. (czwartek),  godz. 16.00 Remiza OSP w Stróży
4. Biała 19.04.2018 r. (czwartek),  godz. 16.00 Remiza OSP  w Białej
5. Gawłów 19.04.2018 r. (czwartek), godz. 16.00 Remiza OSP  w Gawłowie
6. Zielęcin 19.04.2018 r. (czwartek), godz. 16.00 Remiza OSP w Zielęcinie
7. Marcelin 19.04.2018 r. (czwartek), godz. 16.00 Budynek byłej szkoły
8. Augustów 19.04.2018 r. (czwartek), godz. 16.00 Dom Pani Sołtys
9. Kodrań- Kopy 19.04.2018 r. (czwartek), godz. 16.00 Dom Kultury w Kodraniu
10. Broszęcin, Kolonia Broszęcin 19.04.2018 r. (czwartek), godz. 16.00 Remiza OSP w Broszęcin
11. Będków, Żary, Rychłowiec 19.04.2018 r. (czwartek), godz. 16.00 Świetlica w Będkowie
12.

 

Rząśnia 19.04.2018 r. (czwartek), godz. 16.00 Remiza OSP w Rząśni

                                                                      

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników w 2018 roku

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich zorganizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS, z których mogą skorzystać dzieci urodzone pomiędzy 2003 a 2011 r. Jednym z warunków niezbędnych do spełnienia jest obligatoryjne ubezpieczenie przynajmniej jednego z rodziców (opiekuna prawnego) w KRUS.

 

Podstawą skierowania dziecka jest wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie warunków i trybu kierowania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne (Dz.U. z 2013 r. poz. 860). Do Initiates file downloadwniosku obligatoryjnie powinien zostać dołączony formularz z informacją o stanie zdrowia dziecka wraz z oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego zawierające m.in. zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

(UWAGA! druki dostępne są w oddziałach regionalnych i placówkach terenowych KRUS oraz na stronie internetowej www.krus.gov.pl). Wypełniony wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą wraz z dodatkową informacją o stanie zdrowia dziecka należy złożyć w placówce KRUS właściwej ze względu ma miejsce zamieszkania rolnika w terminie określonym przez jednostkę.

Skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny następuje po pozytywnej kwalifikacji wniosku dokonanej przez lekarza inspektora oddziału regionalnego. Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. Centra Rehabilitacji Rolników KRUS zapewniają dzieciom całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę medyczną oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

 

Turnusy rehabilitacyjne trwają 21 dni. Szczegółowe informacje na ten temat, w tym wyjaśnienia dotyczące sposobu wypełniania wniosku o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny można uzyskać w jednostkach organizacyjnych KRUS. Dane teleadresowe oddziałów dostępne są na stronie internetowej Kasy (www.krus.gov.pl).

W 2018 roku Kasa zorganizuje:

turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z chorobami układu oddechowego w:

 • Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Szklarskiej Porębie,
  jeden turnus w terminie 30.06-20.07.2018 r.,
 • Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu Zdroju, dwa turnusy w terminach:
  I turnus 28.06-18.07.2018 r.,
  II turnus 19.07-08.08.2018 r.,
 • Centrum Rehabilitacji Rolników w Świnoujściu,
  jeden turnus w terminie: 11.08-31.08.2018 r.

turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z wadami postawy i chorobami układu ruchu w:

 • Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu-Zdroju, dwa turnusy w terminach:
  I turnus 24.06-14.07.2018 r.,
  II turnus 15.07-04.08.2018 r.,
 • Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu, dwa turnusy w terminach:
  I turnus 09.07-29.07.2018 r.,
  II turnus 30.07-19.08.2018 r.

Pliki do pobrania: