Miesięczne archiwum: Marzec 2018

Informacja o godzinach otwarcia PSZOK-u

Urząd Gminy w Rząśni informuje, że od 03.04.2018 r. zmieniają się godziny pracy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który mieści się w Rząśni (Nr 78 B)                w sąsiedztwie oczyszczalni ścieków.

PSZOK czyny będzie:
P
oniedziałek: 10:00 – 18:00
Wtorek–Piątek: 8:00 – 18:00
Sobota: 8:00 – 16:00

W dni ustawowo wolne od pracy PSZOK będzie nieczynny.

O profilaktyce uzależnień w Gimnazjum w Rząśni

 Konkurs profilaktyczny “Wolni od uzależnień”.

5 marca 2018 roku nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu profilaktycznego w formie plakatu plastycznego zorganizowanego przez P. Annę Czyżycką.

Cele:
1. Promocja zdrowego stylu życia, trzeźwości i abstynencji przez upowszechnianie wzorów i postaw prozdrowotnych.
2. Zaangażowanie młodzieży do działań profilaktycznych.
3. Zainspirowanie kreatywności młodzieży w procesie zdobywania różnorodnych umiejętności życiowych.
4. Uświadomienie młodzieży zagrożeń związanych z uzależnieniami.
5. Uzyskanie oryginalnych projektów prac, promujących zachowanie zdrowego trybu życia.

Komisja Konkursowa oceniała: profilaktyczny przekaz treści, kreatywność, oryginalność, pomysłowość, formę estetyczną pracy.


 Profilaktyczna zbiórka harcerska „XXI wiek bez nałogów i uzależnień”.

Nadużywanie alkoholu oraz używanie narkotyków stanowi jeden z głównych problemów społeczeństwa XXI wieku. Inicjacja alkoholowa oraz pierwszy kontakt z narkotykami odbywa się w coraz młodszym wieku. Co roku podejmowane są liczne kampanie społeczne oraz profilaktyczne mające na celu edukowanie młodych ludzi oraz ich rodziny, ukazujące negatywne skutki spożywania alkoholu, zażywania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych oraz prezentujące zdrowy, aktywny styl życia, bez uzależnień.

Harcerze z 7 Drużyny Starszoharcerskiej „Iskra” z Rząśni na zbiórce podjęli się tematu uzależnień i nałogów. Na początku zaprezentowali przedstawienie profilaktyczne “XXI wiek bez nałogów i uzależnień”, które pokazało negatywne konsekwencje palenia papierosów, picia alkoholu oraz brania narkotyków. Następnie młodzież dyskutowała o uzależnieniach i nałogach z jakimi spotyka się młodzież XXI wieku podając różne sposoby walki z nimi.

„Pamiętaj, że wszystko, co uczynisz w życiu, zostawi jakiś ślad.
Dlatego miej świadomość tego, co robisz.”

Paulo Coelho

Źródło: Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Rząśni.

Uwaga. Zmiana czasu na czas letni

Uprzejmie przypominamy wszystkim Mieszkańcom, że w najbliższy weekend, w nocy z soboty (24 marca 2018 r.) na niedzielę (25 marca 2018 r.) nastąpi zmiana czasu z zimowego na letni.

Tym razem przesuwamy wskazówki zegarka z godziny 2:00 na 3:00, czyli o pełną godzinę do przodu.

Należy również pamiętać o odpowiedniej regulacji zegarów itp. urządzeń. Wspomniana korekta wskazań czasu konieczna jest tylko w przypadku części urządzeń, takich jak zegary mechaniczne oraz niektóre elektroniczne. W zdecydowanej większości współczesnych komputerów oraz telefonów komórkowych wskazania są dostosowywane automatycznie.

Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

W dniu 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r., poz. 1566 ze zm.), wprowadzająca istotne zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce. Do takich zmian należy wprowadzenie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Ustawa nakłada na Wójta obowiązek związany z poborem opłat za usługi wodne związane ze zmniejszeniem retencji.

Art. 269 ustawy Prawo wodne wprowadza obowiązek dokonywania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej i nakłada obowiązek uiszczenia opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, wysokość opłaty za w/w usługę wodną zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 w/w ustawy ustala, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

Władający nieruchomością o powierzchni powyżej 3500 m2, która została zabudowania w co najmniej 70%, zobowiązani są do przedstawienia danych dotyczących wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej w m2, do Wójta Gminy Rząśnia w terminie do 30.03.2018 r. dostarczając wypełnione oświadczenie.

Oświadczenie dostępne jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Rząśnia oraz w BIP Gminy Rząśnia, a także w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy – pokój nr 13.

Wójt Gminy Rząśnia realizując obowiązek ustawowy – w formie informacji, przekaże podmiotom obowiązanym do ponoszenia opłat za usługi wodne, wysokość przedmiotowej opłaty, zawierającej także sposób obliczenia tej opłaty. Wniesienie opłaty powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono informację. Opłatę należy wnosić za okresy kwartalne w kasie Urzędu Gminy Rząśnia lub na rachunek bankowy urzędu gminy, wskazany w informacji.

Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne wynoszą:
1) bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok;
2) z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:
a) do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok,
b) od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,15 zł za 1 m2 na 1 rok,
c) powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,05 zł za 1 m2 na 1 rok.

Plik do pobrania:
oświadczenie władającego nieruchomością o powierzchni powyżej 3500 m2, która została zabudowania w co najmniej 70%, o wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej w m2 .

 

Bezpłatne szczepienia dzieci przeciwko pneumokokom

Szanowni Państwo od 20 marca do 29 czerwca 2018 r. będzie można bezpłatnie zaszczepić dzieci (z roczników 2013-2016) przeciwko pneumokokom.

Warunkiem jest zakwalifikowanie dziecka do szczepienia do 20 kwietnia 2018 r.

Szczepionka będzie dostępna w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Rząśni. Więcej informacji na ten temat w komunikacie Ministerstwa Zdrowia:

Drodzy Rodzice i Opiekunowie!

Od 20 marca do 29 czerwca 2018 r. będziecie mogli bezpłatnie zaszczepić swoje dziecko przeciwko pneumokokom.

Przypominamy, że to szczepienie daje najlepszą i skuteczną ochronę przed inwazyjnymi zakażeniami, zapaleniem płuc oraz ostrym zapaleniem ucha środkowego wywołanym przez Streptococcus pneumoniae!

Kto może zostać zaszczepiony

Dzieci do ukończenia 5. roku życia, które nie podlegają obowiązkowi szczepień oraz nie były zaszczepione (dzieci urodzone w latach 2013-2016)

Warunek – dziecko musi zostać zakwalifikowane do szczepienia do 20 kwietnia 2018 r.

Co należy wiedzieć

  • Szczepienie jest dobrowolne i nieodpłatne!
  • Jeśli jesteś zainteresowany zaszczepieniem dziecka – zgłoś się w tej sprawie do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej!
  • Szczepienia obejmują dzieci, które – po wcześniejszym umówieniu na wizytę szczepienną – zgłoszą się do lekarza do  20 kwietnia 2018 r.
  • Szczepienie jest wykonywane przy użyciu 10-walentnej szczepionki Synflorix zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego. Schemat szczepienia składa się z dwóch dawek podawanych w odstępie 2 miesięcy.
  • Pełen, dwudawkowy schemat szczepienia będzie realizowany od 20 marca 2018 r. do 29 czerwca 2018 r. przez przychodnie, które mają podpisany kontrakt z NFZ.

Jeśli chcesz zaszczepić dziecko przeciwko pneumokokom, skontaktuj się ze swoją przychodnią (tam, gdzie złożyłeś deklarację wyboru lekarza POZ) w sprawie terminu szczepienia.

Informacji o szczepieniach udzielają również powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne.

Liczba szczepionek oraz czas akcji są ograniczone.

Więcej: http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/szczepienia-dzieci-z-rocznikow-2013-2016-przeciwko-pneumokokom-komunikat-do-rodzicow-i-opiekunow/

Informacja – wnioski o dopłaty bezpośrednie

Uprzejmie przypominamy, iż od tego roku wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich dla rolników składane są przez Internet, za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

W związku z tym Centrum Kształcenia w Rząśni oferuje rolnikom z terenu gminy Rząśnia pomoc przy wprowadzaniu danych i wypełnianiu wniosków w aplikacji.

Z pomocy można korzystać w centrum Kształcenia w Rząśni przy ul. 1 Maja 16A (budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśni – I piętro) w następujących dniach i godzinach:
– poniedziałek: 8:00 – 18:00,
– wtorek – piątek: 8:00 – 20:00,
– sobota: 8:00 – 14:00.

Zainteresowani pomocą rolnicy, poza wstępnie uzupełnioną wersją papierową wniosku, powinni zabrać ze sobą również login i hasło, konieczne do logowania w aplikacji eWniosekPlus.

Natomiast osoby niezarejestrowane, aby uzyskać dostęp do aplikacji, będą musiały wypełnić wniosek o nadanie loginu, w którym wymagane są następujące dane:
– nr gospodarstwa,
– 8 ostatnich cyfr konta, na które wpływają środki z otrzymywanych dopłat,
– kwota ostatniego przelewu otrzymanego w 2017 roku z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Pomocne przy wypełnianiu wniosku może być również zabranie ze sobą paszportu bydła.

Szczegóły dotyczące udzielanej pomocy pod nr telefonu Centrum: 44 631-77-38.

Więcej na stronie internetowej ARiMR.

Informacja – 3 kwietnia 2018 r. dniem wolnym od pracy

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Rząśnia Nr 8/2018 z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Rząśni oraz pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rząśni, Gminnego Zespołu Oświaty w Rząśni, Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rząśni w zamian za święto przypadające w dniu 06 stycznia 2018 roku dzień 3 kwietnia 2018 r. (wtorek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Rząśni, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rząśni, Gminnego Zespołu Oświaty w Rząśni i Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rząśni.

W związku z powyższym będą one w tym dniu nieczynne.

Za ewentualne utrudnienia serdecznie przepraszamy.

 

Pliki do pobrania:
Zarządzenie Wójta Gminy Rząśnia Nr 8/2018 z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Rząśni oraz pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rząśni, Gminnego Zespołu Oświaty w Rząśni, Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rząśni w zamian za święto przypadające w dniu 06 stycznia 2018 roku.