Ostrzeżenia Meteorologiczne

 
 
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE  NR 61

 

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Oblodzenie/1
Obszar: województwo łódzkie
Ważność: od godz. 17:00 dnia 17.12.2017 do godz. 09:00 dnia 18.12.2017
Przebieg: Prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0°C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna od -3°C do -1°C, przy gruncie od -5°C do -2°C.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Piotr Szewczak
Godzina i data wydania: godz. 09:30 dnia 17.12.2017
 
 
KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY NR 1
 
 
Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu
Odniesienie: dotyczy ostrzeżenia nr 61 wydanego o godz. 09:30 dnia 17-12-2017
Zjawisko/stopień zagrożenia: Oblodzenie/1
Obszar: woj. łódzkie
Sytuacja meteorologiczna: Spodziewany jest dalszy spadek temperatury. Prognozowana temperatura minimalna od -3°C do -2°C, przy gruncie do -5°C. Aktualnie rozpoczął się proces zamarzania mokrej nawierzchni dróg i chodników. Aktualne temperatury: Łódź -0,5°C przy gruncie -1,5°C; Wieluń -0,8°C, przy gruncie -1,9°C.
Uwagi: Komunikat przygotowano na podstawie danych z systemów teledetekcji atmosfery oraz sieci pomiarowo-obserwacyjnych IMGW-PIB. Lokalnie zjawiska mogą mieć inny przebieg niż opisany.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Piotr Szewczak
Data i godzina wydania komunikatu: 17.12.2017 godz. 17:45
 
 
 


Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
Oddział Zarządzania Kryzysowego WBiZK
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
tel. 426641410; 426641409;
e-mail: wczk@lodz.uw.gov.pl

(Uwaga. Strona nie jest aktualizowana automatycznie.)