Archiwa kategorii: Strona Główna

Jubileusz 50-lecia małżeństwa

Urząd Stanu Cywilnego w Rząśni zwraca się z prośbą o zgłaszanie par małżeńskich obchodzących 50-lecie jubileuszu pożycia małżeńskiego (rok zawarcia ślubu 1967 i 1968) w celu wystąpienia o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie od Prezydenta RP.

Prosimy zainteresowane pary o zgłaszanie się osobiście lub przez członków najbliższej rodziny, znajomych, sąsiadów do USC w Rząśni (pokój nr 4 w Urzędzie Gminy w Rząśni) bądź telefonicznie, tel. 44 631 – 71 – 22 wew. 225 w godzinach pracy Urzędu, najpóźniej do dnia 31 grudnia 2017 roku.

 

Konferencja „Czas na ekologię”

Marszałek Województwa Łódzkiego – Witold Stępień serdecznie zaprasza wraz z partnerami: Izbą Rolniczą Województwa Łódzkiego, Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach, Instytutem Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz Stowarzyszeniem Ekosystem – Dziedzictwo Natury do udziału w konferencji Czas na ekologię!, która odbędzie się 4 grudnia br. w Łodzi (Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa, sala konferencyjna). 

Konferencja jest organizowana w ramach projektu „Wzmacnianie konkurencyjności sektora MŚP i zrównoważony rozwój w sektorze produkcji ekologicznej” – SME ORGANICS, realizowanego przez Województwo Łódzkie w partnerstwie z 7 regionami UE w zakresie Programu Interreg Europe.

Celem konferencji jest zaprezentowanie rodzajów wsparcia dla sektora żywności ekologicznej w regionie łódzkim, omówienie jej znaczenia dla zdrowia człowieka, a także istotnych kwestii związanych z produkcją i promocją produktów ekologicznych.

Konferencja „Czas na ekologię”

Program Konferencji „Czas na ekologię”

Konferencja „Czas na ekologię”

Konferencja „Czas na ekologię”

 

Projekt „Jeremie 2” dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, że w związku z realizacją projektu „Instrumenty finansowe dla województwa łódzkiego” Jeremie 2 rozpoczęło nabór wniosków o udzielenie pożyczek na start i rozwój dla MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW z terenu województwa łódzkiego. Oprocentowanie od 0% – uzależnione od okresu prowadzenia działalności i okresu spłaty pożyczki.

Wnioski wraz z dokumentacją będą przyjmowane w głównej siedzibie KSWP w Końskich, ul. Staszica 2A oraz w biurze KSWP w Piotrkowie Trybunalskim, Plac Kościuszki 7, w Łodzi, ul. Inżynierska 1/3 w godzinach 8:00-16:00.

Nowa oferta obejmuje:
Pożyczkę Inwestycyjno – Obrotową (PIO) oraz  Pożyczkę Inwestycyjną (PI)

Proponujemy atrakcyjne warunki uzyskania pożyczki w tym brak opłat związanych z udzieleniem i obsługą pożyczki. Uzyskane wsparcie może obejmować inwestycje zarówno w środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, jak również zwiększenie kapitału obrotowego zgodnie z przepisami prawa unijnego. Więcej informacji: http://kswp.org.pl/pl/oferta/pozyczki

Apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości

Dnia 9 listopada 2017 r. w Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Rząśni odbył się uroczysty apel z okazji  Narodowego Święta Niepodległości.

Akademię przygotowała 7 Drużyna Starszoharcerska „ISKRA” z Rząśni pod  kierunkiem pani Anny Czyżyckiej. Pieśni patriotyczne śpiewali  harcerze i chór szkolny pod opieką pani Moniki Modlińskiej. 

Apel wprowadzał w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku. W skrócie zobrazowano sytuację polityczną kraju, jaka miała miejsce przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Polska zniknęła z mapy Europy i świata w 1795 roku, gdy Rosja, Prusy i Austria dokonały trzeciego rozbioru Polski. Dopiero I wojna światowa dała ojczyźnie szansę na walkę o niepodległość. 11 listopada 1918 r., po 123 latach od rozbiorów Polska odzyskała wolność. Właśnie dlatego obchodzimy Dzień Niepodległości.

Pani Dyrektor Beata Kałużna dziękując twórcom patriotycznego przedstawienia, podkreśliła jego wartość artystyczną i wychowawczą. Dekoracja przygotowana przez Panie: Aleksandrę Kluczną i Marzenę Mielczarek uświetniła akademię. 

Tekst i zdjęcia: Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Rząśni.

Spis zwierząt przebywających w siedzibie stada

Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Pajęcznie za pośrednictwem Wójta Gminy Rząśnia informuje mieszkańców Gminy Rząśnia, że zgodnie z Ustawą z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (t. j. Dz.U.2016.poz.1605) konieczne jest dokonanie przez posiadaczy bydła, owiec, kóz i świń spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada – co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia.

Wszystkie informacje i druki  dotyczące spisu zwierząt znajdują się na stronie: http://www.arimr.gov.pl/

 

Informacja dla hodowców trzody chlewnej

W związku z bardzo poważną sytuacją epizootyczną występowania wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terytorium kraju Wójt Gminy Rząśnia przypomina, że:

Afrykański pomór świń (ASF) to szybko szerząca się zakaźna choroba  wirusowa, na którą podatne są świnie domowe oraz dziki. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem. Najczęstszym sposobem zakażenia zwierząt jest bezpośredni lub pośredni kontakt ze zwierzętami zakażonymi. W przypadku terenów o wysokim zagęszczeniu gospodarstw utrzymujących świnie, rozprzestrzenianie się wirusa między gospodarstwami jest stosunkowo łatwe za pośrednictwem osób odwiedzających gospodarstwo, jak również przez zakażoną paszę, wodę, wyposażenie oraz karmienie zwierząt odpadami kuchennymi (zlewkami).

U świń mogą pojawić się następujące objawy:
– liczne upadki (obserwuje się również padnięcia dzików);
– sinica skóry uszu, brzucha i boków ciała, drobne, lecz liczne wybroczyny w skórze;
– duszność, pienisty wypływ z nosa;
– wypływ z worka spojówkowego;
– biegunka, często z domieszką krwi, wymioty;
– niedowład zadu;
– objawy nerwowe w postaci podniecenia, drgawek i skurczów mięśni;
– poronienia.

Właściciel zwierząt, który zauważy w/w objawy nasuwające podejrzenie choroby zakaźnej, jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia podejrzenia choroby zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1855).

Zgłoszenie należy przekazać do Powiatowego Lekarza Weterynarii bezpośrednio albo za pośrednictwem lekarza weterynarii opiekującego się gospodarstwem lub Urzędu Gminy.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Komisji Europejskiej:
http://ec.europa.eu/food/animal/animalproducts/persolal_imports/ah_pcad_importposters_2013_en.html
oraz na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii:
http://old.wetgiw.gov.pl/index.php?action=szczegoly&m_id=33&kat_id=4588

 

Przydomowe Oczyszczalnie Ścieków – nabór deklaracji

W związku z zamiarem złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi, od dnia 13 listopada 2017 roku rozpoczynamy nabór zainteresowanych ubieganiem się w  roku 2018 o dofinansowanie na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków dla nieruchomości położonych na terenie gminy Rząśnia w obszarach dla których niej jest wykonana ani planowania do wykonania sieć kanalizacji sanitarnej zbiorczej.

Wszelkich zainteresowanych zapraszamy do złożenia deklaracji w Urzędzie Gminy w dniach 13-24 listopada 2017 roku na sali posiedzeń (pokój nr 15) w godzinach pracy Urzędu, (tj. poniedziałek-środa:  godz. 8:00-15:00, czwartki: godz. 8:00-17:30) oraz w formie elektronicznej na adres e-mail: ekologicznie@rzasnia.pl.

Informacje i deklaracje będą dostępne na sali posiedzeń oraz stronie internetowej.

Pliki do pobrania:
deklaracja-dofinansowanie na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków dla nieruchomości położonych na terenie gminy Rząśnia (plik w formacie MS Word),
deklaracja-dofinansowanie na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków dla nieruchomości położonych na terenie gminy Rząśnia (plik w formacie Open Document),
deklaracja-dofinansowanie na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków dla nieruchomości położonych na terenie gminy Rząśnia (plik w formacie PDF).

Spotkanie ze strażakami

W dniu 30 października w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rząśni odbyło się spotkanie uczniów klas IV ze strażakami Państwowej Straży Pożarnej w Pajęcznie. Przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej w Pajęcznie -kpt. mgr inż. Tomasz Wolnowski oraz asp. inż. Robert Balcerzak wyjaśnili uczniom na czym polega praca w straży pożarnej i, w jakiego rodzaju akcjach uczestniczą. Przypomnieli także, w jakich okolicznościach należy wzywać straż pożarną, że strażacy nie tylko gaszą pożary, ale również są wzywani do wypadków samochodowych. Uczniowie zostali zapoznani z zasadami prawidłowego zachowania się w sytuacjach pożaru i innych nieszczęśliwych wypadków. Przypomniane zostały numery alarmowe ze szczególnym uwzględnieniem numeru do Straży Pożarnej 998 oraz numeru ratowniczego 112.

Następnie odbył się profesjonalny pokaz ratownictwa medycznego w wykonaniu strażaków. Uczniowie zostali zapoznani z podstawowymi czynnościami w zakresie pomocy przedlekarskiej – oceną sytuacji i zabezpieczenia miejsca wypadku, oceną poszkodowanego i kontrolą czynności życiowych, wezwaniem pomocy, podstawami podtrzymywania życia (resuscytacja, reanimacja) i niedopuszczeniu do powstania dalszych powikłań do czasu przybycia lekarza lub karetki pogotowia ratunkowego. Strażacy zaprezentowali również podstawowe zasady postępowania w przypadku omdlenia, krwotoku, zranienia, zwichnięcia, czy zakrztuszenia. Po prezentacji uczniowie chętnie ćwiczyli wykonywanie czynności ratunkowych pod czujnym okiem naszych gości.

Tekst i zdjęcia: Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rząśni.