Archiwa autora: Artur Ruka

Nabór na Urzędników Wyborczych

W związku z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu z dnia 17 kwietnia 2018 r. stwierdzającego, że liczba prawidłowo zgłoszonych kandydatów na Urzędnika Wyborczego w terminie do dnia 16 kwietnia 2018 r. nie jest wystarczająca i skierowaną prośbą m. in. do Wójta Gminy Rząśnia o zgłoszenie brakujących kandydatów na Urzędników Wyborczych, informujemy, iż w terminie do 24 kwietnia istnieje możliwość zgłaszania się na brakujące stanowiska na podstawie par. 5, ust. 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru na Urzędników Wyborczych, przede wszystkim wymagań, zakresu obowiązków, zasad rekrutacji, itp. publikowane są na stronie Państwowej Komisji Wyborczej pod adresem: https://pkw.gov.pl/783_Urzednicy_wyborczy.

Apel Policji. Jak uniknąć włamań i kradzieży.

W związku z nasileniem się włamań i kradzieży na terenie powiatu pajęczańskiego a w szczególności włamań do domów jednorodzinnych oraz mieszkań co wiąże się z kradzieżą mienia. Policja chciała by zwrócić szczególną uwagę mieszkańcom oraz przekazać kilka istotnych wskazówek. Pozwolą one w większym stopniu zabezpieczyć swoje mienie oraz ułatwią natychmiastowe podjęcie interwencji przez policjantów. Pamiętajmy że każde włamanie oraz kradzież jest poprzedzone długotrwałą obserwacją przez włamywacza

Dom lub mieszkanie to dorobek wielu lat naszej ciężkiej pracy i wielu wyrzeczeń, dlatego warto zadbać o to aby zabezpieczyć go w taki sposób aby uniemożliwić i ograniczyć do minimum zagrożenie włamania i kradzieży. Pajęczańscy policjanci radzą jak nie dopuścić do tego typu sytuacji oraz jak chronić swoją własność.

– Najbezpieczniejszym miejscem dla przechowywania pieniędzy, cennej biżuterii, akcji i obligacji jest bank. Złodziej szybko znajdują ukryte pieniądze i wartościowe przedmioty w różnego rodzaju szafach, torebkach, czy bieliźniarkach.

– Nie zostawiajmy kluczy pod wycieraczką lub na parapecie, nie wieszajmy ich także na szyi swej pociechy. Zabezpieczmy w sposób należyty drzwi i okna swojego mieszkania, załóżmy solidne zamki. Właścicielom domów jednorodzinnych radzimy, wykonajmy solidne ogrodzenie, zadbajmy o oświetlenie w szczególności wejść, okien tarasowych i bram garażowych. Zamontujmy rolety antywłamaniowe lub kraty w szczególności w dolnych partiach budynków takimi jak piwnice.

– Uważajmy na kręcących się po klatkach schodowych oraz w pobliżu domu ludzi, których nie znamy czy nie kojarzymy z widzenie jak również na pojazdy będące na obcych numerach rejestracyjnych. Zainteresujmy się tymi osobami, przyjrzyjmy się im, by zapamiętać wygląd oraz cechy charakterystyczne takie jak tatuaże, blizny, fryzury czy ubiór. Marka oraz numer rejestracyjny pojazdu również może być przydatny Policji, gdyby doszło do włamania.

– Sprawdzajmy tożsamość i wiarygodność osób obcych, przychodzących do naszego mieszkania np. w sprawie sprzedaży złota, dywanów, sprzętu agd i rtv oraz tych którzy oferują nam usługi typu nowy telefon czy abonament telewizyjny. Nie wpuszczajmy ich bez uzasadnionych powodów.

– Opuszczając na dłużej mieszkanie nie sygnalizujmy swej nieobecności. Poprośmy zaprzyjaźnionych sąsiadów aby zwrócili uwagę na nasz dobytek, by podlewali kwiaty, otwierali na krótko okna, wieczorem co jakiś czas włączali światło w którymś z pokoi, tak by dać otoczeniu sygnał, że ktoś czuwa nad naszym mieniem i nie jest ono pozostawione bez zainteresowania.

– Gdy zorientujemy się, że doszło do włamania czy kradzieży w naszym domu, mieszkaniu, piwnicy czy komórce nie dotykajmy niczego opuśćmy pomieszczenie i o zaistniałym fakcie poinformujmy Policję. Sprawdzenie co nam zginęło lub co zostało uszkodzone może spowodować zatarcie śladów, które pozostawił przestępca i może to w dużym stopniu utrudnić prace policjantów.

Policja apeluje!!! Telefony 997 i 112 są dostępne dla każdego. Wszystkie spostrzeżenia budzące niepokój nie będą bagatelizowane i zostaną skrupulatnie sprawdzone.

 

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Pajęcznie.

Spotkanie informacyjne-budżet Obywatelski Województwa Łódzkiego

W imieniu Wydziału Dialogu Społecznego Kancelarii Marszałka Województwa Łódzkiego zapraszamy wszystkich zainteresowanych na Spotkanie informacyjne w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego.

Spotkanie odbędzie się już 19 kwietnia 2018 r. (czwartek) w godzinach 16:00 – 18:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Pajęcznie.
Czytaj dalej

Wycieczka „U źródeł Państwa Polskiego”

W związku z setną rocznicą odzyskania niepodległości Gminna Biblioteka Publiczna w Rząśni – Filia w Stróży zachęca do uczestnictwa w wędrówce po terenach, gdzie tworzyły się zręby państwowości polskiej i fundamenty chrześcijaństwa – wycieczkę Poznań-Gniezno.

Wyjazd odbędzie się 30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek). Zgłoszenia w Bibliotece bądź telefonicznie pod numerem: 44 632-52-88 lub 609-623-597.

Szczegóły na plakacie.

Wycieczka "U źródeł Państwa Polskiego"

Wycieczka „U źródeł Państwa Polskiego”

 

UOKiK ostrzega

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi kampanię informacyjną, której celem jest ostrzeżenie zwłaszcza starszych osób przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Skala problemu jest duża – wzrasta liczba zachowań przedsiębiorców ukrywających cel handlowy oraz wprowadzających konsumentów w błąd podczas zawierania umów poza lokalem, czyli na pokazach lub w domach. Dotyczy to zakupów garnków, pościeli lub urządzeń medycznych, czy też sprzedaży usług telekomunikacyjnych, dostarczania gazu lub prądu. Często konsumenci ponoszą przy tym poważne straty finansowe, zaciągając wysokie zobowiązania kredytowe, bądź płacąc karę umowną z tytułu zerwania umowy z dotychczasowym dostawcą usług. Co ważne, problem dotyczy przede wszystkim seniorów, na ogół ufnych i mniej skłonnych do skarżenia się na oszustwo.

Dlatego też istnieje konieczność pilnych i intensywnych działań komunikacyjnych na ten temat. UOKiK przygotował dwa, 30-sekundowe spoty,  które ostrzegają przed firmami stosującymi nieuczciwe praktyki, informują o prawie odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem oraz zachęcają do skorzystania z bezpłatnej porady prawnej.

Spoty można obejrzeć na stronie internetowej UOKiK w zakładce „multimedia” pod adresami:

https://uokik.gov.pl/multimedia.php?video=538

https://uokik.gov.pl/multimedia.php?video=539

 

UOKiK ostrzega

UOKiK ostrzega

Źródło: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Informacja o koloniach letnich

Wójt Gminy oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśni organizuje kolonie letnie  w  miejscowości Chłapowo.                   

Termin kolonii od 05.08.2018r. do 14.08.2018r. dla dzieci w wieku od 7 do 15 lat z rodzin korzystających z pomocy tutejszego Ośrodka.

Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do GOPS-u w Rząśni w terminie do 30.05.2018r.

Spotkania sołeckie – zaopiniowanie projektu uchwały – napoje alkoholowe

Wójt Gminy Rząśnia  zaprasza Mieszkańców poszczególnych sołectw na zebrania wiejskie, które odbędą się w poszczególnych sołectwach według zamieszczonego poniżej  harmonogramu.

Przedmiotem zebrań jest zaopiniowanie projektu uchwały Rady Gminy Rząśnia w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Rząśnia oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Rząśnia miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Lp. Sołectwo Data – godzina Miejsce
1. Rekle 19.04.2018 r. (czwartek), godz. 16.00 Świetlica w Reklach
2. Suchowola Wieś, Suchowola Majątek 18.04.2018 r. (środa), godz. 18.00 Remiza OSP w Suchowoli
3. Stróża 19.04.2018 r. (czwartek),  godz. 16.00 Remiza OSP w Stróży
4. Biała 19.04.2018 r. (czwartek),  godz. 16.00 Remiza OSP  w Białej
5. Gawłów 19.04.2018 r. (czwartek), godz. 16.00 Remiza OSP  w Gawłowie
6. Zielęcin 19.04.2018 r. (czwartek), godz. 16.00 Remiza OSP w Zielęcinie
7. Marcelin 19.04.2018 r. (czwartek), godz. 16.00 Budynek byłej szkoły
8. Augustów 19.04.2018 r. (czwartek), godz. 16.00 Dom Pani Sołtys
9. Kodrań- Kopy 19.04.2018 r. (czwartek), godz. 16.00 Dom Kultury w Kodraniu
10. Broszęcin, Kolonia Broszęcin 19.04.2018 r. (czwartek), godz. 16.00 Remiza OSP w Broszęcin
11. Będków, Żary, Rychłowiec 19.04.2018 r. (czwartek), godz. 16.00 Świetlica w Będkowie
12.

 

Rząśnia 19.04.2018 r. (czwartek), godz. 16.00 Remiza OSP w Rząśni

                                                                      

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników w 2018 roku

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich zorganizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS, z których mogą skorzystać dzieci urodzone pomiędzy 2003 a 2011 r. Jednym z warunków niezbędnych do spełnienia jest obligatoryjne ubezpieczenie przynajmniej jednego z rodziców (opiekuna prawnego) w KRUS.

 

Podstawą skierowania dziecka jest wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie warunków i trybu kierowania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne (Dz.U. z 2013 r. poz. 860). Do Initiates file downloadwniosku obligatoryjnie powinien zostać dołączony formularz z informacją o stanie zdrowia dziecka wraz z oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego zawierające m.in. zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

(UWAGA! druki dostępne są w oddziałach regionalnych i placówkach terenowych KRUS oraz na stronie internetowej www.krus.gov.pl). Wypełniony wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą wraz z dodatkową informacją o stanie zdrowia dziecka należy złożyć w placówce KRUS właściwej ze względu ma miejsce zamieszkania rolnika w terminie określonym przez jednostkę.

Skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny następuje po pozytywnej kwalifikacji wniosku dokonanej przez lekarza inspektora oddziału regionalnego. Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. Centra Rehabilitacji Rolników KRUS zapewniają dzieciom całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę medyczną oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

 

Turnusy rehabilitacyjne trwają 21 dni. Szczegółowe informacje na ten temat, w tym wyjaśnienia dotyczące sposobu wypełniania wniosku o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny można uzyskać w jednostkach organizacyjnych KRUS. Dane teleadresowe oddziałów dostępne są na stronie internetowej Kasy (www.krus.gov.pl).

W 2018 roku Kasa zorganizuje:

turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z chorobami układu oddechowego w:

 • Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Szklarskiej Porębie,
  jeden turnus w terminie 30.06-20.07.2018 r.,
 • Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu Zdroju, dwa turnusy w terminach:
  I turnus 28.06-18.07.2018 r.,
  II turnus 19.07-08.08.2018 r.,
 • Centrum Rehabilitacji Rolników w Świnoujściu,
  jeden turnus w terminie: 11.08-31.08.2018 r.

turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z wadami postawy i chorobami układu ruchu w:

 • Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu-Zdroju, dwa turnusy w terminach:
  I turnus 24.06-14.07.2018 r.,
  II turnus 15.07-04.08.2018 r.,
 • Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu, dwa turnusy w terminach:
  I turnus 09.07-29.07.2018 r.,
  II turnus 30.07-19.08.2018 r.

Pliki do pobrania: