Konkurs kolęd i pastorałek pod patronatem Wójta Gminy Rząśnia

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konkursie kolęd i pastorałek, który odbywa się pod patronatem Wójta Gminy Rząśnia Tomasza Stolarczyka, a organizowany jest przez Urząd Gminy w Rząśni, Gimnazjum im. J. Kochanowskiego w Rząśni oraz Gminne Ognisko Muzyczne. Przesłuchania konkursowe odbędą się jednoetapowo w formie otwartego koncertu w Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Rząśni, […]

Informacja o utworzeniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2018 r., na podstawie ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. Z 2017 r. poz 1566), zostaje utworzona państwowa osoba prawna Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Zgodnie z art. 527 ustawy – Prawo wodne, z dniem wejścia w życie ustawy, należności, zobowiązania, prawa i obowiązki Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz regionalnych […]

Informacja dla odbiorców ziemniaków konsumpcyjnych

Na prośbę Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi, Oddział w Pajęcznie zamieszczamy poniżej informacje dla odbiorców ziemniaków konsumpcyjnych (stołówki, sklepy detaliczne, punkty zbiorowego żywienia, restauracje, bary).

Harmonogram wywozu odpadów w roku 2018

Poniżej publikujemy nowy, obowiązujący w 2018 roku, harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie naszej gminy. – harmonogram odbioru odpadów na rok 2018 – sołectwa: Augustów, Będków, Biała, Broszęcin-Kolonia Broszęcin, Kodrań-Kopy, Marcelin, Rząśnia, Żary-Rychłowiec. – harmonogram odbioru odpadów na rok 2018 – sołectwa: Gawłów, Rekle, Stróża, Suchowola Wieś, Suchowola Majątek, Zielęcin. Przypominamy, iż odpady szklane będą […]

Jasełka w wykonaniu harcerzy

Jasełka Bożonarodzeniowe, to szczególny czas Świąt Bożego Narodzenia powoduje, że ta uroczystość ma zawsze szczególny charakter, jest inna niż pozostałe, dostarcza wielu wrażeń i wzruszeń. W tym roku szkolne jasełka przygotowali harcerze pod opieką pani Anny Czyżyckiej i pani Moniki Modlińskiej. Sens tego święta polega na spotkaniu i zjednoczeniu się Boga z człowiekiem. Jezus powinien […]

Stypendia Wójta Gminy Rząśnia

Wczoraj, 21 grudnia 2017 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rząśni odbyła się uroczystość wręczenia nagród Wójta Gminy Rząśnia najzdolniejszym uczniom szkół policealnych, pomaturalnych oraz studentom szkół wyższych, będących jednocześnie jej mieszkańcami, za bardzo dobre wyniki w nauce. Wzięli w niej udział wyróżnieni uczniowie, ich rodzice i opiekunowie oraz przedstawiciele samorządu gminnego. Na mocy […]

„Słoneczne dachy Gmin Rząśnia i Lgota Wielka”

Gmina Rząśnia w partnerstwie z Gminą Lgota Wielka w dniu 13.12.2017 roku podpisała umowę o dofinansowanie projekt nr UDA-RPLD.04.01.02-10-0124/16-00 pn. „Słoneczne dachy Gmin Rząśnia i Lgota Wielka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IV Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.1 Odnawialne Źródła Energii, Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne Źródła Energii dofinansowany […]

Jasełka w Szkole Podstawowej w Zielęcinie

Magię Świąt Bożego Narodzenia można było odczuć w Szkole Podstawowej w Zielęcinie już kilka dni przed Wigilią. Jak co roku uczniowie pod opieką nauczycieli przygotowali Jasełka. Utrzymane w tradycyjnym klimacie spodobały się wszystkim tym, którzy  wypełnili salę gimnastyczną.

Strona 2 z 10312345...102030...Ostatnia »