Informacja dotycząca naboru na montaż paneli fotowoltaicznych

Uprzejmie informujemy, że przystępujemy do realizacji kolejnego etapu przedsięwzięcia związanego z przeobrażaniem Naszej Gminy w ekologiczną, tj. montażu odnawialnych źródeł energii (instalacji fotowoltaicznych) przez Mieszkańców. W dniu 3 kwietnia 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego została ogłoszona uchwała zmieniająca zasady udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i […]

Informacja – budowa drogi – udostępnienie kanału technologicznego

Gmina Rząśnia jako zarządca dróg gminnych na terenie gminy Rząśnia, zawiadamia o zamiarze rozpoczęcia przebudowy drogi oraz o możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego w ramach inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Nr 109219E w miejscowości Gawłów w zakresie wykonania nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem na działkach o nr ewid. 185, 268 obręb Gawłów o […]

Dyżury psychologa w Rząśni

Uprzejmie informujemy, że od dnia 17 kwietnia 2018 r. w godzinach 16:00 – 20:00 w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśni przy ul. 1 Maja 16A (I piętro) odbywać się będą bezpłatne dyżury psychologa Dr Teresy Wolnowskiej Cierniak. Planowo, dla szukających porady mieszkańców gminy Rząśnia, psycholog będzie dostępny w każdy drugi wtorek miesiąca w podanych […]

Popołudnie z biznesem – fundusze na rozwój Twojej firmy

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego oraz Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wspólnie organizują cykl spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców pn. „Popołudnie z biznesem – fundusze na rozwój Twojej firmy”, które odbędą się na terenie Województwa Łódzkiego w terminie 16 marca – 27 kwietnia 2018 r. w każdym z powiatów. Spotkania kierowane są do przedsiębiorców z naszego regionu. […]

Odznaczenia dla Sołtysów

Na ostatniej sesji Rady Gminy miało miejsce oficjalne wręczenie pamiątkowych odznaczeń dla Sołtysów Naszej Gminy przyznanych przez Stowarzyszenie Sołtysów i Marszałka Województwa Łódzkiego w ramach obchodów Dnia Sołtysa, które odbyły się 11 marca 2018 roku w Teatrze Wielkim w Łodzi. Wójt Gminy Rząśnia – Tomasz Stolarczyk, wraz z Przewodniczącym Rady Gminy – Andrzejem Szydłowskim wręczyli […]

Informacja o godzinach otwarcia PSZOK-u

Urząd Gminy w Rząśni informuje, że od 03.04.2018 r. zmieniają się godziny pracy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który mieści się w Rząśni (Nr 78 B)                w sąsiedztwie oczyszczalni ścieków. PSZOK czyny będzie: Poniedziałek: 10:00 – 18:00 Wtorek–Piątek: 8:00 – 18:00 Sobota: 8:00 – 16:00 W dni ustawowo wolne od pracy PSZOK będzie nieczynny.

O profilaktyce uzależnień w Gimnazjum w Rząśni

 Konkurs profilaktyczny „Wolni od uzależnień”. 5 marca 2018 roku nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu profilaktycznego w formie plakatu plastycznego zorganizowanego przez P. Annę Czyżycką. Cele: 1. Promocja zdrowego stylu życia, trzeźwości i abstynencji przez upowszechnianie wzorów i postaw prozdrowotnych. 2. Zaangażowanie młodzieży do działań profilaktycznych. 3. Zainspirowanie kreatywności młodzieży w procesie zdobywania różnorodnych umiejętności życiowych. 4. Uświadomienie […]

Uwaga. Zmiana czasu na czas letni

Uprzejmie przypominamy wszystkim Mieszkańcom, że w najbliższy weekend, w nocy z soboty (24 marca 2018 r.) na niedzielę (25 marca 2018 r.) nastąpi zmiana czasu z zimowego na letni. Tym razem przesuwamy wskazówki zegarka z godziny 2:00 na 3:00, czyli o pełną godzinę do przodu. Należy również pamiętać o odpowiedniej regulacji zegarów itp. urządzeń. Wspomniana […]

Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

W dniu 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r., poz. 1566 ze zm.), wprowadzająca istotne zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce. Do takich zmian należy wprowadzenie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Ustawa nakłada na Wójta obowiązek związany z poborem […]

Strona 2 z 11112345...102030...Ostatnia »